Dane:

Obiekt: 2 hale magazynowe + zadaszenie
Lokalizacja: Chocicza Mała
Realizacja: 2019 r.
Pow. zabudowy: 7 858,62 m²
Pow. użytkowa: 7 641,54 m²

Zakres prac:

Analiza możliwości / chłonności terenu
Projekt koncepcyjny
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Nadzór inwestorski
Procedury odbiorowe

ABC LOGIS 2

Opis inwestycji:

Budowa dwóch hal magazynowych o powierzchni użytkowej: 3 820,77 m² i 3 820,77 m² oraz zadaszenia o powierzchni 1 479,87 m². W halach przewidziano zaplecza socjalno-biurowe.
Hale magazynowe zrealizowane w konstrukcji mieszanej żelbetowo-stalowej z obudową z płyt warstwowych. Konstrukcja dachu stalowa z pokryciem z blachy trapezowej. Między halami zlokalizowano zadaszenie, przykrywające strefę rozładunku.
Budynki zostały wyposażone w niezbędne instalacje:
– centralne ogrzewanie
– wentylacja mechaniczna
– woda użytkowa
– instalacja p-poż – hydrantowa
– kanalizacja sanitarna
– kanalizacja deszczowa
– instalacje elektryczne
– instalacje teletechniczne
Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury, urządzeń oraz obiektów małej architektury, w tym zbiornik retencyjny oraz zbiornik na nieczystości ciekłe.