Dane:

Obiekt: Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym
Lokalizacja: Białężyce
Realizacja: 2019 r.
Pow. zabudowy: 4 588,20 m²
Pow. użytkowa: 4 711,40 m²

Zakres prac:

Analiza możliwości / chłonności terenu
Projekt koncepcyjny
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Nadzór inwestorski
Procedury odbiorowe

TECHPAK

Opis inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym o łącznej powierzchni zabudowy: 13 393,11 m².
Hala produkcyjno-magazynowa zrealizowana w konstrukcji mieszanej żelbetowo-stalowej z obudową z płyt warstwowych. Konstrukcja dachu stalowa z pokryciem z blachy trapezowej.
Część socjalno-biurowa dwukondygnacyjna zrealizowana w konstrukcji tradycyjnej murowanej
Budynek został wyposażony w niezbędne instalacje:
– centralne ogrzewanie
– wentylacja mechaniczna
– woda użytkowa
– instalacja p-poż – hydrantowa
– kanalizacja sanitarna
– kanalizacja deszczowa
– instalacje elektryczne
– instalacje teletechniczne
Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury, urządzeń oraz obiektów małej architektury, w tym zbiornik retencyjny oraz zbiornik na nieczystości ciekłe.