Dane:

Obiekt:
Lokalizacja:
Realizacja:
Pow. zabudowy:
Pow. użytkowa:

Zakres prac:

Analiza możliwości / chłonności terenu
Projekt koncepcyjny
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy

PALSA

Opis inwestycji: